Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Γράφτηκε από τον 

Εκμάθηση και πιστοποίηση δεξιοτήτων πληροφορικής

Στο πλαίσιο αυτό το ΕΚΚΕΝΤΡΟ Κε.Δι.Βι.Μ. 2 οργανώνει μαθήματα για την εκμάθηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών τα οποία απευθύνονται σε Επαγγελματίες, Στελέχη επιχειρήσεων, ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους, εργαζόμενους ή μη, φοιτητές, μαθητές γυμνασίου και Λυκείου. Η ύλη που θα διδαχτείτε, οδηγεί στην απόκτηση αναγνωρισμένης πιστοποίησης από το Ελληνικό δημόσιο αφού θα είστε έτοιμοι να περάσετε τις εξετάσεις πιστοποίησης που θα γίνονται από πιστοποιούμενους φορείς. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ο καταρτιζόμενος/εκπαιδευόμενος θα πιστοποιεί ότι κατέχει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και τις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου.