Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Γράφτηκε από τον 

Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση

Η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση μέσω της δια βίου μάθησης αποσκοπεί στη βελτίωση, στη συμπλήρωση και την αναβάθμιση γνώσεων και ικανοτήτων, που αποκτήθηκαν από άλλα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή και από επαγγελματική εμπειρία με στόχο την απόκτηση νέων δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν στην ένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας, την επαγγελματική ανέλιξη και την προσωπική ανάπτυξη.