Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Στο προσεχές διάστημα περιμένουμε να ανακοινωθούν τα παρακάτω προγράμματα κατάρτισης για ανέργους:

Επιλαχόντες των Voucher 18-24 και 25-29 ετών

Σας ενημερώνουμε ότι τελευταίες πληροφορίες του υπουργείου αναφέρουν ότι αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα η λίστα των επιλαχόντων ανέργων τόσο για το πρόγραμμα «Επιταγή Εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» όσο και για το πρόγραμμα «Επιταγή Εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

  Νέο voucher στον Τουρισμό για ανέργους ηλικίας 25 - 29 ετών.

Αναμένεται νέο πρόγραμμα voucher στον Τουρισμό για 8.000 ανέργους ηλικίας 25 - 29 ετών που θα περιλαμβάνει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης σε οριζόντιες κυρίως δεξιότητες και πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το ΣΕTΕ που είναι ο αρμόδιος φορέας. Τόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενη. 

«Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας».

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης τύπου voucher αναμένεται από το Υπουργείο Εργασίας.  Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε οικονομικά μη ενεργούς νέους, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν: πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Με το πρόγραμμα θα δοθεί προτεραιότητα σε τομείς όπως: Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics, Εξαγωγικό εμπόριο προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), Λιανικό Εμπόριο. 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την «Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων»

Υποχρεωτικό για όλους τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων από τις 26 Νοεμβρίου 2015 και μετά, προκειμένου να μπορούν να προμηθεύονται και να τιμολογούνται σε αυτούς τα γεωργικά φάρμακα. Το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποκτάται με τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε εξετάσεις, σε ειδικά εξεταστικά κέντρα.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τα προγράμματα κατάρτισης στο ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΙΚΕ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 στο τηλέφωνο 23210 67900 και στα γραφεία μας Κομνηνών 7, Σέρρες.