Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Γράφτηκε από τον 

Προώθηση στην απασχόληση

Για να μπορέσει ο σημερινός άνθρωπος να επιτύχει στην επαγγελματική του ζωή, έχει, μεταξύ άλλων, ανάγκη από συνεχή πληροφόρηση για τα επαγγέλματα, τις εξελίξεις της οικονομίας και τις τάσεις της αγοράς εργασίας. Επιπρόσθετα, χρειάζεται κατάλληλη διαπαιδαγώγηση και συστηματική βοήθεια για να γνωρίσει σε βάθος τον εαυτό του και να συνειδητοποιήσει τις ικανότητες, τις αδυναμίες, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του. Η συμβουλευτική του επαγγελματικού προσανατολισμού δεν αφορά μόνο στους συμβουλευόμενους-ανέργους αλλά και σε όλους τους επαγγελματίες.

Το ΚΕΚ ΕΚΚΕΝΤΡΟ αποσκοπεί:

  • στην παροχή πληροφόρησης για τις δυνατότητες κατάρτισης και απασχόλησης
  • στην καταγραφή των θέσεων απασχόλησης στην τοπική αγορά εργασίας
  • στην καταγραφή του επαγγελματικού «προφίλ» όλων των καταρτισθέντων του
  • στην αναζήτηση εργασίας ανάλογης με τις σπουδές, τις εξειδικευμένες γνώσεις και την επαγγελματική εμπειρία των καταρτισθέντων
  • στην προώθηση των καταρτισθέντων, μετά το πέρας της κατάρτισης τους,  στην αγορά εργασίας.