Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Εγκαταστάσεις
Γράφτηκε από τον 

Υποδομές και εξοπλισμός.
Το ΕΚΚΕΝΤΡΟ Κε.Δι.Βι.Μ. 2 διαθέτει τρεις μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας χωρητικότητας 25 ατόμων η κάθε μία και ένα εργαστήριο πληροφορικής εξοπλισμένο με 20 Η/Υ.  Διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και εποπτικά μέσα εκπαίδευσης.  Διαθέτει πλήρη πακέτα λογισμικού και εφαρμογών πληροφορικής για θέματα αυτοματισμού γραφείου.
Το συνολικό καθαρό εμβαδόν του κτηρίου ανέρχεται σε 680  τ.μ., ενώ η συνολική δυναμικότητα των αύλειων χώρων φτάνει τα 282 τ.μ. Το κτήριο είναι προσβάσιμο σε ΑΜΕΑ σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδιάζοντας για όλους