info@ekentro.gr
23210 67900
1bb80b6a198bca2568965fc3290893dd.jpg
Νέα - Ανακοινώσεις  

Νέα - Ανακοινώσεις (5)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ
13 Ιουλ
Γράφτηκε από τον Κατηγορία Νέα - Ανακοινώσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

 

Το ΕΚΚΝΤΡΟ ΙΚΕ Κε.Δι.Βι.Μ. 2 σε συνεργασία με την I- Skills προσφέρει ανταγωνιστικά πακέτα εκμάθησης χρήσης του Η/Υ αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους

 

Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ  

Αφορά όλους τους υποψήφιους με ελάχιστη ή καθόλου γνώση χρήσης Η/Υ.

Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει τις τρείς προβλεπόμενες από το ΑΣΕΠ εκπαιδευτικές ενότητες προκειμένου ο υποψήφιος να λάβει ένα  αναγνωρισμένο πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πιστοποιητικό: Basic I.T. Standard

Ώρες μαθημάτων: 50

Περιεχόμενο: 

α) Internet (10 ώρες)

β) Word (20 ώρες)

γ) Excel (20 ώρες)

Επανεξέταση: Μία Δωρεάν για κάθε ενότητα.

Κόστος εκπαίδευσης και πιστοποίησης: Για την απόκτηση και των τριών ενοτήτων το κόστος για κάθε εκπαιδευόμενο ορίζεται στα 148 ευρώ και περιλαμβάνει:

1. Εκπαίδευση 50 ωρών

2. Κόστος πιστοποίησης ανά εκπαιδευτική ενότητα

3. Κόστος κάρτας υποψηφίου

4. Κόστος έκδοσης πιστοποιητικού

Σεμινάριο εκπαιδευτών ενηλίκων
05 Ιουν
Γράφτηκε από τον Κατηγορία Νέα - Ανακοινώσεις

Σεμινάριο εκπαιδευτών ενηλίκων


Ενόψει των εξετάσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα δημιουργηθούν τμήματα υποστήριξης των ενδιαφερόμενων υποψήφιων εκπαιδευτών ενηλίκων με έμφαση στο κομμάτι προετοιμασίας της μικροδιδασκαλίας, το κόστος και η διάρκεια των οποίων θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των ενδιαφερομένων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα!

 

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 «ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΙΚΕ», πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Κωδικός αδείας 2000145), διοργανώνει σεμινάριο επιμόρφωσης με αντικείμενο την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Σωτηριάδης Δημήτριος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19), ΜΠΣ Γεωπληροφορικής (ΑΠΘ), ΜΠΣ Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΑΠ), Επιμορφωτής στο Υπουργείο Παιδείας και στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, Αξιολογητής στο ΙΚΥ  και στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Στόχος του προγράμματος

Η προετοιμασία των υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων για τις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέσω της απόκτησης των απαραίτητων γνώσεων προκειμένου οι υποψήφιοι εκπαιδευτές να μπορούν να εφαρμόζουν τις μεθόδους διδασκαλίας που διέπουν τη σύγχρονη εκπαίδευση ενηλίκων τόσο σε επίπεδο εξετάσεων όσο και στην πράξη. 

25 Μαϊ
Γράφτηκε από τον Κατηγορία Νέα - Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για την εξέλιξη του προγράμματος 29-64

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου (21/05/2015), η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ράνια Αντωνοπούλου ανακοινώνει την απ ένταξη του έργου της «Επιταγής Κατάρτισης Ανέργων σε τομείς της οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση», συνολικού προϋπολογισμού 112 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε 16.220 ανέργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών και το εκπαιδευτικό επίδομα ανερχόταν στα 1600 ευρώ. Η απόφαση ελήφθη διότι διαπιστώθηκε ότι ο σχεδιασμός του προγράμματος, που είχε γίνει από την προηγούμενη ηγεσία, δεν εξασφάλιζε στους ανέργους τα μέγιστα δυνατά οφέλη. Για αυτούς τους λόγους το πρόγραμμα θα ανασχεδιαστεί προκειμένου να ωφελούνται ουσιαστικά οι άνεργοι. 

Η νέα πρόσκληση του επανασχεδιασμένου προγράμματος θα δημοσιευτεί εντός διμήνου. 

Για κάθε πληροφόρηση μπορείτε να απευθύνεστε στο κέντρο μας είτε τηλεφωνικά (2321067900) είτε δια ζώσης (Κομνηνών 7).

05 Μαϊ
Γράφτηκε από τον Κατηγορία Νέα - Ανακοινώσεις

ΝΕΑ

Στο προσεχές διάστημα περιμένουμε να ανακοινωθούν τα παρακάτω προγράμματα κατάρτισης για ανέργους:

Επιλαχόντες των Voucher 18-24 και 25-29 ετών

Σας ενημερώνουμε ότι τελευταίες πληροφορίες του υπουργείου αναφέρουν ότι αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα η λίστα των επιλαχόντων ανέργων τόσο για το πρόγραμμα «Επιταγή Εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» όσο και για το πρόγραμμα «Επιταγή Εισόδου για νέους από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

  Νέο voucher στον Τουρισμό για ανέργους ηλικίας 25 - 29 ετών.

Αναμένεται νέο πρόγραμμα voucher στον Τουρισμό για 8.000 ανέργους ηλικίας 25 - 29 ετών που θα περιλαμβάνει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης σε οριζόντιες κυρίως δεξιότητες και πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το ΣΕTΕ που είναι ο αρμόδιος φορέας. Τόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενη. 

«Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας».

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης τύπου voucher αναμένεται από το Υπουργείο Εργασίας.  Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε οικονομικά μη ενεργούς νέους, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν: πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Με το πρόγραμμα θα δοθεί προτεραιότητα σε τομείς όπως: Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics, Εξαγωγικό εμπόριο προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), Λιανικό Εμπόριο. 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την «Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων»

Υποχρεωτικό για όλους τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων από τις 26 Νοεμβρίου 2015 και μετά, προκειμένου να μπορούν να προμηθεύονται και να τιμολογούνται σε αυτούς τα γεωργικά φάρμακα. Το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποκτάται με τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε εξετάσεις, σε ειδικά εξεταστικά κέντρα.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τα προγράμματα κατάρτισης στο ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΙΚΕ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 στο τηλέφωνο 23210 67900 και στα γραφεία μας Κομνηνών 7, Σέρρες.